"Per Mariam ad Christum."
  • foto 01
  • foto 02
  • foto 06
  • foto 04
  • foto 03
  • foto 05
  • foto 07
  • foto 08

Farní listy červen 2018

Farní listy červen 2018 ke stažení zde

Vyjádření KZŠ v Uherském Brodě

Vyjádření KZŠ v Uherském Brodě

Chtěl bych uvést na pravou míru některé skutečnosti uvedené ohledně plánované přestavby naší školy na Jirchářské.

Projekt rozšíření KZŠ není žádnou novinkou. Vychází z již schváleného projektu připraveného městem Uherský Brod v roce 2008, kdy se měla realizovat nástavba a rekonstrukce ve stejném rozsahu. Cílem celého projektu je zhodnocení objektu a i přilehlého okolí, kdy současný stav objektu tomu není příznivý. Dalším záměrem je poskytnutí kvalitního prostředí pro žáky této školy.

Původní projekt, z roku 2008, nezahrnoval přístavbu ve dvorním traktu. V této zadní části bude zajištěn bezbariérový přístup a odborné učebny, což je požadováno v dotační výzvě. Stavba bude totiž realizovaná pouze v případě schválení dotace z prostředků EU. Rekonstrukce objektu včetně přístavby je v souladu s patřičnými vyhláškami, stavebním zákonem, platným územním plánem města Uherský Brod a v neposlední řadě i metodickými pokyny dotačního titulu. V novinovém článku Dobrý den s kurýrem, ze dne 5.března 2018, je uvedeno, že stavba zabere 6 parkovacích míst, což není pravda. Budou zabrána jen dvě stání ve dvorním traktu, která v současnosti brání bezpečné evakuaci osob z objektu, protože je zde únikový východ. Ohledně možných obav ze zastínění – je k dispozici výpočet vlivu zastínění, který je v souladu s hygienickými požadavky pro danou lokalitu.

Plánovaná přestavba byla konzultována mimo jiné i s Odborem majetku města Uherský Brod a schválena Radou města (79.schůze RM) Uherský Brod. Obyvatelé sousedních bytových domů se v případě realizace nemusejí obávat zvýšeného provozu v zadním traktu, protože hlavní vchod zůstane zachován z ulice Jirchářské pro žáky, rodiče i zásobování.

Veřejné hřiště naše škola využívá jen občas, určitě méně než děti z MŠ. K výuce tělesné výchovy využíváme městskou tělocvičnu, takže zmíněné hřiště neblokujeme.

Chtěl bych upřesnit, že plánované stavební práce nepotrvají 2 roky, ale 12 měsíců. V projektové dokumentaci je uvedeno, jak bude zajištěno staveniště a bezpečnost obyvatel.

Závěrem bych chtěl podotknout, že využívání zmiňované budovy na Jirchářské 823 jako školy má opravdu dlouholetou tradici. Budova je ve špatném stavu, a pokud se do ní nebude investovat, může být v budoucnu nebezpečná pro své okolí. Proto bych rád obyvatele okolních domů vyzval, aby neblokovali záchranu poslední budovy z bývalé „židovny“, bez dotace z EU se nám to nepodaří. Dům č.p. 823, je poslední historický dům dochovaný v této lokalitě, ostatní byly zbourány v 70. letech minulého stolení a nahrazeny panelovým sídlištěm. Určitě je dobře, že je na sídlišti k dispozici škola. Vždyť děti jsou budoucností národa.

Rekonstrukce budovy je nutností, i kdyby tam škola nebyla. Děkuji za pochopení a vstřícné jednání.

Mgr. Ivo Ertl

Farní listy Březen 2018

Nové číslo farních listů na měsíc březen 2018

ke stažení zde

Opravy kostela

bocni oltar

obnova kostela

Služby ministrantů

Rozpis služeb ministrantů na listopad a prosinec:

přejít na rozpis

Webn banner 234 60

Otevřené brány

Dotace

Ministerstvo kultury poskytlo v roce 2019 finanční podporu ve výši 300.000 Kč na obnovu (restaurování) movité kulturní památky - boční oltář sv. Rodiny s obrazem Bohorodičky v kostele NPPM v Uherském Brodě.

 

Na projektu Otevřených bran se jako každý rok podílí město Uherský Brod částkou 15 000 Kč a Zlínský kraj částkou 10 000 Kč.
Akce "NOC KOSTELŮ" byla finančně podpořena Městem Uherský Brod částkou 5.000 Kč.

 

Zlínský kraj poskytl v roce 2019 finanční podporu ve výši 255.000 Kč na obnovu (restaurování) movité kulturní památky - boční oltář sv. Rodiny v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Uherském Brodě.

 

ministerstva-kultury