"Per Mariam ad Christum."

Výuka náboženství

Výuka náboženství probíhá v Uherském Brodě na jednotlivých školách. Vyučují kněží i sestry Neposkvrněného Početí Panny Marie. Náboženství ve škole má doplňovat krásný, ale nesnadný úkol rodičů předávání víry dětem. Chceme vám, milí rodiče, pomoci při výchově vašich dětí. Prosíme vás o spolupráci a podporu. Příprava na první svaté přijímání dětí bude probíhat v osmi setkáních rodičů a dětí na faře. Rodiče budou včas informováni.

 

ROZVRH HODIN NÁBOŽENSTVÍ

ŠKOLNÍ ROK 2016 - 2017

 

ZŠ Mariánské náměstí (I.)

 úterý
 1. třída
  12:00
 Sr. Lucie
 4. + 5. třída   13:00  Sr. Lucie
 2. stupeň   14:00  Sr. Lucie
 čtvrtek
 2. třída   12:00  Sr. Lucie
 3. třída (1. sk)   13:00  Sr. Lucie
 pátek
 3. třída (2. sk)   13:00  Sr. Lucie

 

ZŠ Pod Vinohrady (II.)
 pondělí
 1. třída   12:00  Sr. Lucie
 2. třída   12:50  Sr. Lucie
 středa
 3. třída   12:50  Sr. Lucie
 4. + 5. třída   13:40
 Sr. Lucie

 

ZŠ Na Výsluní (III.)
 úterý
 4. + 5. třída
  13:00  Sr. Milada
 1. + 2. + 3. třída   13:45  Sr. Milada
 II. stupeň
  14:35  Sr. Milada

 

ZŠ Havřice
 středa
 1. + 2. třída   11:50
 Sr. Milada
 3. třída   13:05  Sr. Milada
 4. + 5. třída   14:00  Sr. Milada

 

Katolická základní škola

 pondělí
 6. třída   10:55  P. Zdeněk Klimeš
 7. třída   11:50  P. Zdeněk Klimeš
 8. třída   12:45
 P. Zdeněk Klimeš
 úterý
 1. třída   10:55  Sr. Milada
 středa
 2. třída
  08:00  Sr. Lucie
 3. třída   08:55  Sr. Lucie
 4. třída   10:00  Sr. Lucie
 9. třída
  14:00
 P. Josef Pelc
 pátek
 5. třída   08:00
 Sr. Lucie

 

Gymnázium J.A.K
 pondělí
 4leté gym.
  07:00  P. Tomasz Žurek
 čtvrtek
 8leté gym.
  07:00  P. Tomasz Žurek

 

Ke stažení ZDE.

 

Dekanatni kalendar