"Per Mariam ad Christum."

Manželství

svatost-manzelstvi„Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem“ (Gn 2,24).
„Už proto nejsou dva, ale stanou se jedním tělem“ (Mt 19,6).

 

Manželský svazek mezi dvěma pokřtěnými je Kristem povýšen na svátost. Svátost manželství je jediná svátost, kterou si snoubenci udělují sami navzájem a to tím, že před církví skládají manželský slib.

 

„Já (jméno), odevzdávám se tobě, (jméno) a přijímám tě za manželku (manžela). Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti. K tomu ať mi pomáhá Bůh. Amen.“

 

Kněz přijímá jménem církve souhlas manželů a uděluje jim požehnání. Manželským svazkem muž a žena vytvářejí niterné společenství na celý život. Je to viditelné vyjádření lásky a dobrovolného závazku, zaměřené ku prospěchu a růstu obou manželů a otevřené k přijetí a výchově dětí.

 

Hlavními osobami manželské smlouvy je pokřtěný muž a pokřtěná žena, svobodní k uzavření manželství, kteří dobrovolně vyjádří svůj souhlas. Být svobodný znamená:

 

Nebýt vystaven donucování; nemít překážky na základě přirozeného nebo církevního zákona.

 

Vzájemný souhlas novomanželů je nezbytný pro vznik manželství. Tímto úkonem se manželé navzájem jeden druhému dávají a také přijímají. Žádná lidská moc nemůže tento dobrovolný souhlas nahradit.

 

Aby „ano“ novomanželů bylo opravdu svobodné a odpovědné a manželství bylo příkladem opravdové lásky, je důležitá i příprava na ně. Tato příprava probíhá po celý život v našich rodinách především dobrým příkladem vlastních rodičů a nejbližšího okolí. V období před sňatkem pomáhá snoubencům v přípravě na manželství i kněz.

 

manželství

 

Webn banner 234 60

Otevřené brány