"Per Mariam ad Christum."

Znak farnosti

Znak farnostiPopis znaku:
 
Štít je polcený. Pravá polovina štítu má černou hlavu s větší zlatou lilií a modré pole  se dvěmi zlatými menšími liliemi vedle sebe nad zlatým půlměsícem položeným hroty vzhůru.
 
Levá polovina štítu je příčně dělená. V horním červeném poli dva zkřížené stříbrné leknínové listy. Dolní pole levé poloviny štítu je zlaté a na něm modrá růže se zlatým semeníkem a zelenými kališními lístky.
 
Nad štítem černý kněžský klobouk. Každá z jeho šňůr vespod zakončena jedním střapcem, jak přísluší úřadu faráře.
 
 
 
Původ znaku:
 
Modré pole s dvěmi zatými liliemi je symbolem Panny Marie a zároveň toho, že v Uherském Brodě se nachází dva kostely zasvěcené Panně Marii. Zlatý půlměsíc je připomínkou zasvěcení farního a zároveň děkanského kostela Neposkvrněnému početí Panny Marie. Černá hlava se zlatou lilií je část z děkanského znaku, která odkazuje na děkanát mající sídlo právě v Uherském Brodě.
 
Levá polovina znaku farnosti je polovinou hraběcího erbu rodu Kouniců, kteří měli velký podíl na stavbě a úpravách uherskobrodských kostelů a velkou měrou se zasloužili o zřízení uherskobrodského děkanství a také podíleli se po několik staletí na chodu uherskobrodské farnosti.

 

Webn banner 234 60

Otevřené brány