"Per Mariam ad Christum."

Varhaníci a sbor

„Církevní hudba je podstatnou součástí slavnostní liturgie. Tím se podílí na jejím hlavním cíli, kterým je Boží sláva a posvěcení a vzdělání věřících.  Církevní hudba je součástí liturgie samé“.   (Motu proprio)

 

Varhaník je nejbližším spolupracovníkem kněze v oblasti liturgie. Doprovází na varhany bohoslužby, má na starost hudební stránku liturgie.

 

Chrámový sbor vykonává stejnou službu jako schola - při bohoslužbách zpívá především liturgickou hudbu (ordinaria, propria, žalmy...) a studuje sborový repertoár duchovní hudby, který představuje v této oblasti nepřeberné bohatství.


komorni sborZveme mezi sebe všechny zájemce o sborový zpěv.

 

Webn banner 234 60

Otevřené brány