"Per Mariam ad Christum."

Schola

Latinsky schola (škola). Schola cantorum - pěvecký sbor vzniklý za papeže Řehoře Velikého (590 - 604), který gregoriánský chorál (jednohlasý zpěv římské církve) nejspíš shromáždil a kodifikoval a rozhodl se bohoslužebné zpěvy vydat knižně (a to po svém zvolení papežem r. 590). Schola dnes hudebně doprovází křesťanskou bohoslužbu (mše svatá) i další obřady - křty, svatby a pohřby, zpívá s doprovodem varhan (liturgické zpěvy, např. žalmy) i jiných nástrojů (písně s kytarou).


Farní schola

 

Webn banner 234 60

Otevřené brány