"Per Mariam ad Christum."

Pastorační rada

Ustavující listina pastorační rady farnosti Uherský Brod

K 25. 5. 2016 ve smyslu stanov Pastoračních rad farností Arcidiecéze olomoucké byli ustanoveni noví členové pastorační rady z řad věřících, řeholních a církevních sdružení a jiných uznaných hnutí a organizací.


P. Svatopluk Pavlica, farář                  
P. Jindřich Peřina, kaplan

Zvoleni farností:
Alena Mahdalová
Ivan Chrástek
Jiří Hrubý

Jmenovaní (v pořadí dle výsledků voleb)
Michal Rob
Adam Běhal
Klára Bartošová

Za dominikány, kongregaci a spolky:
P. Jan Rajlich OP
Sr. Benedikta Březinová
Jarmila Škrdlíková - CPR
Pavel Mahdal - Orel
Marie Vintrová - Charita        
Miroslava Robová - KZŠ


 

Zápisy ze zasedání pastorační rady:

leden 2017 leden 2016 leden 2015 leden 2014 leden 2013 září 2012
únor 2016 únor 2015 únor 2014 únor 2013 říjen 2012
březen 2016 březen 2015 březen 2014 březen 2013 listopad 2012
duben 2016 duben 2015 duben 2014 duben 2013 prosinec 2012
květen 2016 květen 2015 květen 2014 květen 2013
září 2016 září 2015 červen 2014 červen 2013
říjen 2016 říjen 2015 září 2014 září 2013
listopad 2016 listopad 2015 říjen 2014 říjen 2013
prosinec 2015 listopad 2014 listopad 2013
prosinec 2014 prosinec 2013

 


 

 

Stanovy pastorační rady arcidiecéze olomoucké


1.

1. Pastorační rada je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora nebo moderátora společné duchovní správy

2. Pastorační rada spolupracuje s farářem při vytváření farní obce tak, aby byla živým společenstvím věřících podle slov: "Obec věřících měla jedno srdce a jednu duši" (Sk. 4,32).

3. Na základě povinnosti věřících podílet se na učitelském, pastýřském a kněžském úřadě (všeobecné kněžství) nese pastorační rada spoluodpovědnost za šíření poselství spásy a proměnu pozemského řádu duchem evangelia podle Kristova příkazu: "Budete mi svědky". Aby mohli plnit své úkoly, snaží se všichni členové pastorační rady spolu se svými pastýři o svou duchovní formaci, další náboženské vzdělávání a o celkový rozvoj vlastní osobnosti.

 

2.

K úkolům pastorační rady zvláště náleží:

- získávat a připravovat členy farního společenství pro službu předávání víry a jejího prohlubování
- přinášet podněty a návrhy pro přípravu a slavení bohoslužeb a pro živou účast celého farního společenství na liturgii
- podporovat službu v charitativní a sociální oblasti a spolupracovat s místní charitou
- koordinovat vzdělávací činnost ve farnosti, případně ji i provádět
- zastupovat zájmy a potřeby katolíků, křesťanů případně i ostatních spoluobčanů na veřejnosti
- probouzet a posilovat odpovědnost farního společenství za misie, za mír a rozvoj pozitivních hodnot ve světě
- podporovat katolická církevní sdružení a zařízení i volné iniciativy při respektování jejich samostatnosti, v dialogu s nimi a ostatními skupinami ve farnosti koordinovat jejich úkoly a služby
- pravidelně informovat farní společenství písemně i ústně o práci a problémech ve farnosti
- společnými úkoly a akcemi posilovat vědomí společenství

 

Webn banner 234 60

Otevřené brány