"Per Mariam ad Christum."

Centrum pro rodinu

Centrum pro rodinu je děkanátním pastoračním centrem Olomouckého arcibiskupství. 

Vzniklo v dubnu roku 2005 jako děkanátní pobočka Centra pro rodinný život Olomouc. V prosinci 2010 jsme byli na Ministerstvu vnitra české republiky zaregistrováni jako občanské sdružení. 

Naším hlavním posláním je pomáhat při pastoraci rodin v uherskobrodském děkanátě. Nabízíme širokou paletu duchovních a volnočasových programů pro děti a mládež a především pro celé rodiny. Pracujeme i s těmi, kdo se na založení rodiny teprve chystají, a pomáháme také těm, kteří z nějakého důvodu vychovávají své děti sami.

V současné době sídlíme na farním úřadě v Uherském Brodě. Podle potřeby a možností se zapojujeme do dění ve farnosti ve spolupráci s dalšími spolky a organizacemi, které v rámci farnosti a města působí.

 

Centrum pro rodinu Uherský Brod

 

Webn banner 234 60

Otevřené brány