"Per Mariam ad Christum."

Charita

Poscharita ublání Charity pramení z pověření katolické církve šířit ve světě dobro, spravedlnost a naději. V tomto svém úkolu následuje příkladu Ježíše Krista, který během svého života sloužil mnoha lidem v nouzi, pomáhal druhým.  Česká biskupská konference a diecézní biskupové na svém území zřizují Charitu jako důležitý nástroj charitativní služby katolické církve. Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným  na území ČR. Stále větší měrou se podílí také na humanitární a zejména rozvojové pomoci do zahraničí.

S naší farností spolupracuje Oblastní charita Uherský Brod
 

Webn banner 234 60

Otevřené brány