"Per Mariam ad Christum."
  • image5
  • image1
  • image2
  • image4
  • image6
  • image7
  • image3
  • image8

Zádušní mše

dominiknovakdsc5316 01Dnes 10.07.2018 bude v 18:00 sloužena zádušní mše svatá za našeho otce Josefa. Kazatelem bude P. Tomasz Źurek, bývalý uherskobrodský kaplan.

 

Vzpomínejme na otce Josefa ve svých modlitbách, nechť ho Pán odplatí svým milosrdenstvím za vše vykonané nejen pro nás a celou farnost, ale také co se mu podařilo ve farnostech v nichž působil než přišel do Uherského Brodu.  


Zádušní mši svatou za zemřelého otce Josefa Pelce sloužilo ve farním kostele při večerní mši svaté 8 kněží.

Mši svaté předsedal P. Jindřich Peřina (tč. působí v Uherském Brodě), koncelebranty byl P. Tomasz Źurek (tč. působí v Kyjově)P. Pavel Macura (tč. působí v Bílovicích), P. Zdeněk Gerhard Klimeš (tč. působí v Nivnici), P. Pavel Martinka (tč. působí v Želechovicích nad Dřevnicí), P. Jiří Zámečník (tč. studium v zahraničí/rodák z Uherského Brodu), P. Jan Rajlich OP (tč. působí v dominikánském kostele v Uherském Brodě), P. Jan Liška (tč. působí ve Vracově). U oltáře byl také čerstvě vysvěcený jáhen a rodák z Uherského Brodu Ondřej Talaš.

 

dominiknovakdsc5430 01Homilie se ujal P. Tomasz Źurek, který navázal na evangelium v němž zaznělo "Když Ježíš vystoupil, uviděl velký zástup a bylo mu jich líto, protože byli jako ovce bez pastýře. (Mt 9,36). "Nyní jste bez svého pastýře a počet, který se zde nyní sešel vypovídá o tom, jak jste svého pastýře, otce Josefa, měli rádi." dále pak pokračoval "Věřím, že mu náš Pán dopřeje milosrdenství, neboť otec Josef byl velmi milosrdný a každý, kdo se s ním setkal, mi dá zapravdu."

 

 

 


V závěru bohoslužby otce Jindřich Peřina poděkoval všem, kteří se přišli modlit za otce Josefa. Poděkoval také všem kněžím, kteří za něj přijeli odsloužit mši svatou a vyzval všechny přítomné k pokračování v modlitbě za jeho duši. Každý den až do dne pohřbu bude po večerní mši svaté výstav Nejsvětější svátosti k soukromé adoraci a modlitbě.

 

Další informace budou zveřejněny v pozdějších večerních hodinách okolo 23:00.

Dekanatni kalendar

Dotace

Ministerstvo kultury poskytlo dotaci na obnovu (restaurování) movité kulturní památky - boční oltář Panny Marie Lurdské finanční příspěvek ve výši 300 000 Kč.


Na projektu Otevřených bran se jako každý rok podílí město Uherský Brod částkou 15 000 Kč a Zlínský kraj částkou 10 000 Kč.
Akce "NOC KOSTELŮ" byla finančně podpořena Městem Uherský Brod částkou 5.000 Kč.


Na obnovu kulturní pamárky "Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie" poskytlo dotaci Ministerstvo kultury částkou 250 000 Kč a Městský úřad Uherský Brod 62 000 Kč.

 

ministerstva-kultury