"Per Mariam ad Christum."
 • image3
 • image1
 • image4
 • image6
 • image8
 • image2
 • image5
 • image7

Zápis pastorační rady

Zápis z 8. zasedání pastorační rady farnosti


ze dne 26. dubna 2017
-------------------------------------------------------------

 

Přítomni: P. Josef Pelc, P. Jindřich Peřina, P. Jan Rajlich OP, Michal Rob, Pavel Mahdal, Adam 

Běhal, Jarmila Škrdlíková, s. Milada Mertová, Alena Mahdalová, Marie Vintrová, 

Michala Zábojníková

 

Omluveni: Jiří Hrubý, Ivan Chrástek, Klára Němečková 

  

Program:

 

 • Přivítali jsme nového člena PRF o. Jindřicha Peřinu, který se nám krátce představil

 • Poděkování patří o. Janu Rajlichovi OP za přípravu křížové cesty městem na Velký pátek

 • V měsíci květnu budou ve farním kostele májové pobožnosti od pondělí do pátku vždy od 17:45.

 • 1. května se uskuteční již tradiční farní pouť na Provodov

 • Otec Jan nás informoval o možnosti získání plnomocných odpustků při návštěvě klášterního kostela o první květnové neděli za obvyklých podmínek

 • 12. května bude adorační den naší farnosti – celodenní adorace bude zakončena zpěvy z Taize a svátostným požehnáním

 • Na 13. května připravila Katolická základní škola oslavu Dne matek v Domě kultury v 17:00.

 • 27. května v 15:00 se uskuteční Zahradní slavnost, kterou nachystalo Sdružení Dominika Savia při KZŠ

 • V sobotu 27. května bude mší svatou v 10:00 ve farním kostele slavnostně ukončen pastorační kurz, který v naší farnosti probíhá od 17.9.2016 do 6.5.2017

 • Poslední dubnovou sobotu 29.4. zahájíme přípravy na svátost biřmování, které by mělo být v příštím roce 2018 na podzim

 • Přečetli jsme si zprávy z Oblastní charity UB o probíhajících i připravovaných aktivitách (potravinová sbírka, postní almužna, sociální služby a poradenství v okolních obcích a další)

 • Otec Jindřich přednesl dotaz v kině Máj, zda je možné promítnout v kině i filmy s náboženskou tematikou – bylo sděleno, že určitě tato možnost je

 

 

 

Příprava aktivit na měsíc červen:

 

 • Vigílii k Duchu Svatému v sobotu 3.6. připraví s. Milada

 • Noc kostelů – bude v pátek 9.6. Program pro klášterní kostel připraví A. Mahdalová a o. Jan

 

 

Další setkání PRF se uskuteční 17. května.

 

Zapsala: Alena Mahdalová

  

Schválil: P. Josef Pelc

 

Webn banner 234 60

Dotace

Ministerstvo kultury poskytlo dotaci na obnovu (restaurování) movité kulturní památky - boční oltář Panny Marie Lurdské finanční příspěvek ve výši 300 000 Kč.


Na projektu Otevřených bran se jako každý rok podílí město Uherský Brod částkou 15 000 Kč a Zlínský kraj částkou 10 000 Kč.
Akce "NOC KOSTELŮ" byla finančně podpořena Městem Uherský Brod částkou 5.000 Kč.


Na obnovu kulturní pamárky "Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie" poskytlo dotaci Ministerstvo kultury částkou 250 000 Kč a Městský úřad Uherský Brod 62 000 Kč.

 

ministerstva-kultury