"Per Mariam ad Christum."
  • image4
  • image3
  • image5
  • image6
  • image7
  • image1
  • image2
  • image8

Pastýřský list pro dobu postní 2013

Drazí bratři a sestry,

vstoupili jsme do doby postní, kterou se připravujeme na Velikonoce, svátky našeho vykoupení. Jejich oslava by měla přinést novou svobodu i naději všem, kteří pravdivě uznají Krista za Vykupitele, plně na něj spolehnou a nechají se jím vést i za cenu, že je to bude něco stát, že půjdou proti proudu. Vykoupení je Boží dar, který si nemůžeme zasloužit, ale z naší strany se musíme připravit na jeho přijetí, a ten dar si musíme chránit, abychom jej neztratili.

Děkanátní spolčo mladých

Pozvánka pro všechny mladé z děkanátu, kterří se pravidelně scházejí a zažívají spolu mnoho skvělých a nezapomenutelných okamžiků. Srdečně Tě zveme mezi sebe.

Děkanátní spolčo na facebooku, navštiv nás ZDE.

 

Prosba o dary

Pokud přispějete jakýmkoli finančním darem, můžeme vám pro daňové účely vystavit potvrzení o přijetí daru nebo darovací smlouvu.

Potvrzení vám budou vydána ve Farní kanceláři v Uherském Brodě.

Č. účtu: 1540088319/0800

Variabilní symbol: 682000

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Příběhy ze života Cyrila a Metoděje pro děti

Svatí Cyril a Metoděj - praktická příručka pro kněze, katechety a animátory

ke stažení ZDE

Webn banner 234 60

Dotace

Ministerstvo kultury poskytlo dotaci na obnovu (restaurování) movité kulturní památky - boční oltář Panny Marie Lurdské finanční příspěvek ve výši 300 000 Kč.


Na projektu Otevřených bran se jako každý rok podílí město Uherský Brod částkou 15 000 Kč a Zlínský kraj částkou 10 000 Kč.
Akce "NOC KOSTELŮ" byla finančně podpořena Městem Uherský Brod částkou 5.000 Kč.


Na obnovu kulturní pamárky "Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie" poskytlo dotaci Ministerstvo kultury částkou 250 000 Kč a Městský úřad Uherský Brod 62 000 Kč.

 

ministerstva-kultury