"Per Mariam ad Christum."
  • foto 05
  • foto 02
  • foto 03
  • foto 08
  • foto 01
  • foto 06
  • foto 04
  • foto 07

Pastýřský list pro dobu postní 2013

Drazí bratři a sestry,

vstoupili jsme do doby postní, kterou se připravujeme na Velikonoce, svátky našeho vykoupení. Jejich oslava by měla přinést novou svobodu i naději všem, kteří pravdivě uznají Krista za Vykupitele, plně na něj spolehnou a nechají se jím vést i za cenu, že je to bude něco stát, že půjdou proti proudu. Vykoupení je Boží dar, který si nemůžeme zasloužit, ale z naší strany se musíme připravit na jeho přijetí, a ten dar si musíme chránit, abychom jej neztratili.

Děkanátní spolčo mladých

Pozvánka pro všechny mladé z děkanátu, kterří se pravidelně scházejí a zažívají spolu mnoho skvělých a nezapomenutelných okamžiků. Srdečně Tě zveme mezi sebe.

Děkanátní spolčo na facebooku, navštiv nás ZDE.

 

Prosba o dary

Pokud přispějete jakýmkoli finančním darem, můžeme vám pro daňové účely vystavit potvrzení o přijetí daru nebo darovací smlouvu.

Potvrzení vám budou vydána ve Farní kanceláři v Uherském Brodě.

Č. účtu: 1540088319/0800

Variabilní symbol: 682000

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Příběhy ze života Cyrila a Metoděje pro děti

Svatí Cyril a Metoděj - praktická příručka pro kněze, katechety a animátory

ke stažení ZDE

Webn banner 234 60

Dotace

Ministerstvo kultury poskytlo v roce 2019 finanční podporu ve výši 300.000 Kč na obnovu (restaurování) movité kulturní památky - boční oltář sv. Rodiny s obrazem Bohorodičky v kostele NPPM v Uherském Brodě.

 

Na projektu Otevřených bran se jako každý rok podílí město Uherský Brod částkou 15 000 Kč a Zlínský kraj částkou 10 000 Kč.
Akce "NOC KOSTELŮ" byla finančně podpořena Městem Uherský Brod částkou 5.000 Kč.

 

Zlínský kraj poskytl v roce 2019 finanční podporu ve výši 255.000 Kč na obnovu (restaurování) movité kulturní památky - boční oltář sv. Rodiny v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Uherském Brodě.

 

ministerstva-kultury