"Per Mariam ad Christum."
  • foto 07
  • foto 06
  • foto 02
  • foto 05
  • foto 01
  • foto 04
  • foto 08
  • foto 03

Prezentace o církvi

Ne všichni ví co slovo "CÍRKEV" znamená a proto Vám nabízíme ke stažení a shlédnutí prezentaci, která se věnuje základům církve, hierarchii a její víře. Prezentace je volně dostupná, aby sloužila jak věřícím, tak i těm, kteří hledají či vůbec nevěří.

Nechť je prezentace pro Vás poučná a přibližuje církev.

Prezentaci o církvi ke stažení ZDE.

Adventní zpytování svědomí

Chcete-li dobře prožít adventní dobu a také se upřímně připravit na zpověď před vánočními svátky, máte možnost využít aktivitu, která vám může pomoci. Přihlaste se (svůj e-mail) na stránce www.advent2013.4fan.cz a každý den doby adventní vám přijde krátký e-mail s biblickým citátem, myšlenkou k rozjímání a otázkou ke zpytování svědomí. Pak záleží na vás, jak s těmito duchovními impulzy naložíte.

Předškolička – nabídka pro předškoláky a jejich rodiče

logo KZSVšem předškolákům a jejich rodičům nabízí Katolická základní škola v Uherském Brodě možnost, jak se připravit na školní docházku a seznámit se se školním prostředím již nyní. Od listopadu až do května proběhne sedm setkání na různá a pro děti určitě velmi zajímavá témata, která budou vždy probíhat v budově I. stupně Katolické základní školy na Jirchářské ulici od 16.00 do 17.00 hodin. Přesný rozpis najdete na plakátku nebo na webových stránkách školy www.kzsub.cz. Můžete se na nás obrátit i telefonicky na čísle 577 440 481 či e-mailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Na děti se těší paní učitelky KZŠ

Pastýřský list k volbám 2013

Drazí bratři a sestry,logo arcibiskup Jan Graubner

blíží se důležité parlamentní volby, a proto vám jako váš pastýř chci připomenout, že kato¬líci mají morální povinnost šířit společné dobro využitím svého volebního práva (srov. KKC 2240). Zodpovědnost za stát nemají jen veřejní činitelé, ale všichni občané (2239). Na každém z nás záleží, komu dáme svůj hlas, koho pověříme, aby jednal naším jménem v parlamentu.

Nehleďme na líbivá slova a laciné sliby ráje na zemi. Všimněme si především postojů kandidátů k zásadním morálním otázkám. Nikdo není dokonalý, proto od politiků žádejme především správný postoj k ochraně základních lidských práv a hodnot.

První svaté příjímání 2013

Video zachycuje krátký sestřih z prvního svatého přijímání, které se uskutečnilo v neděli 2. června 2013 ve farním kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie v Uherském Brodě.

Od 19. června si můžete vyzvednout DVD z prvního svatého přijímání na faře.

 

Růžencová pouť 2012

Video zachycuje průběh pouti k Panně Marii Růžencové. Slavností průvod z farního kostela Neposkvrněného početí Panny Marie, do klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie. Tato mariánská slavnost pokračuje již tradiční Nocí mladých s Marií v předvečer hlavního svátku. Slavnou nedělní mši sloužil Jan Graubner. Ilustrační video k výstavě Podoby víry.

 

Pastýřský list Seslání Ducha Svatého 2013

Drazí přátelé,

sestoupením Ducha Svatého na apoštoly se dovršila jejich formace a oni přijali zod­povědnost za život a rozvoj církve. I pro nás, kteří prožíváme Rok víry, je dnešek dovr­šením naší duchovní obnovy a dnem vyslání budovat církev, jejíž členové nežijí podle těla, ale podle Ducha (Řím 8,4). Dnes znovu prožíváme Boží příslib: Dám vám nové srdce, vložím do vás nového ducha. (Ez 36,26) Ti, kdo se nechávají vést Božím Duchem, jsou Boží synové (Řím 8,14), ujistil nás dnes apoštol Pavel.

Bohoslužby pro děti

Milé děti a rodiče. Jsem rád, když se společně setkáváme při mších svatých v pátek a v neděli v 10.15. Spolu s panem kaplanem se snažíme srozumitelně přiblížit texty Písma svatého a v tomto roce také život sv. Cyrila a Metoděje. Rodiče, prosím vás o spolupráci. Přijděte častěji i v pátek na mši sv., která je určena především pro děti. Těším se na další společné setkání s Pánem.

O. Josef

Webn banner 234 60

Otevřené brány

Dotace

Ministerstvo kultury poskytlo v roce 2019 finanční podporu ve výši 300.000 Kč na obnovu (restaurování) movité kulturní památky - boční oltář sv. Rodiny s obrazem Bohorodičky v kostele NPPM v Uherském Brodě.

 

Na projektu Otevřených bran se jako každý rok podílí město Uherský Brod částkou 15 000 Kč a Zlínský kraj částkou 10 000 Kč.
Akce "NOC KOSTELŮ" byla finančně podpořena Městem Uherský Brod částkou 5.000 Kč.

 

Zlínský kraj poskytl v roce 2019 finanční podporu ve výši 255.000 Kč na obnovu (restaurování) movité kulturní památky - boční oltář sv. Rodiny v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Uherském Brodě.

 

ministerstva-kultury