"Per Mariam ad Christum."
  • image3
  • image7
  • image1
  • image2
  • image5
  • image4
  • image8
  • image6

Bohoslužby pro děti

Milé děti a rodiče. Jsem rád, když se společně setkáváme při mších svatých v pátek a v neděli v 10.15. Spolu s panem kaplanem se snažíme srozumitelně přiblížit texty Písma svatého a v tomto roce také život sv. Cyrila a Metoděje. Rodiče, prosím vás o spolupráci. Přijděte častěji i v pátek na mši sv., která je určena především pro děti. Těším se na další společné setkání s Pánem.

O. Josef

Webn banner 234 60

Dotace

Ministerstvo kultury poskytlo dotaci na obnovu (restaurování) movité kulturní památky - boční oltář Panny Marie Lurdské finanční příspěvek ve výši 300 000 Kč.


Na projektu Otevřených bran se jako každý rok podílí město Uherský Brod částkou 15 000 Kč a Zlínský kraj částkou 10 000 Kč.
Akce "NOC KOSTELŮ" byla finančně podpořena Městem Uherský Brod částkou 5.000 Kč.


Na obnovu kulturní pamárky "Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie" poskytlo dotaci Ministerstvo kultury částkou 250 000 Kč a Městský úřad Uherský Brod 62 000 Kč.

 

ministerstva-kultury