"Per Mariam ad Christum."
  • image2
  • image8
  • image1
  • image4
  • image5
  • image3
  • image7
  • image6

Bohoslužby pro děti

Milé děti a rodiče. Jsem rád, když se společně setkáváme při mších svatých v pátek a v neděli v 10.15. Spolu s panem kaplanem se snažíme srozumitelně přiblížit texty Písma svatého a v tomto roce také život sv. Cyrila a Metoděje. Rodiče, prosím vás o spolupráci. Přijděte častěji i v pátek na mši sv., která je určena především pro děti. Těším se na další společné setkání s Pánem.

O. Josef

Webn banner 234 60

Dotace

Ministerstvo kultury poskytlo v roce 2019 finanční podporu ve výši 300.000 Kč na obnovu (restaurování) movité kulturní památky - boční oltář sv. Rodiny s obrazem Bohorodičky v kostele NPPM v Uherském Brodě.

 

Na projektu Otevřených bran se jako každý rok podílí město Uherský Brod částkou 15 000 Kč a Zlínský kraj částkou 10 000 Kč.
Akce "NOC KOSTELŮ" byla finančně podpořena Městem Uherský Brod částkou 5.000 Kč.

 

Zlínský kraj poskytl v roce 2019 finanční podporu ve výši 255.000 Kč na obnovu (restaurování) movité kulturní památky - boční oltář sv. Rodiny v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Uherském Brodě.

 

ministerstva-kultury