"Per Mariam ad Christum."
  • foto 05
  • foto 01
  • foto 06
  • foto 07
  • foto 04
  • foto 02
  • foto 03
  • foto 08

Výsledky Tříkrálové sbírky

tks 2016Požehnání v kostele i uvítání u starosty Uherského Brodu Patrika Kunčara se dostalo v pátek 8. ledna koledníkům v Uherském Brodě. Po uděleném požehnání se skupinky malých i velkých koledníků vydaly do ulic Uherského Brodu, kde byly k vidění i v sobotu 9. ledna. Do koledování se zapojilo celkem 41 skupinek, to je 93 dětí a 41 dospělých. V celém děkanátu Uherský Brod je to pak 320 skupinek. „Když si uvědomíme, že každou skupinku tvoří převážně čtyři osoby, tedy tři koledníci a vedoucí, tak můžeme říci, že se do Tříkrálové sbírky na Uherskobrodsku zapojilo přibližně 1200 dobrovolníků,“ poznamenal ředitel Oblastní charity Uherský Brod Petr Houšť.

Jedním z dobrovolníků a vedoucím skupinky koledníků byl i čtyřicetiosmiletý Aleš Kapsa z Uherského Brodu. Ten vyrazil do domácností ve městě Komenského už po patnácté. „Velmi mě to baví,“ přiznává bez zaváhání a dodává: „Beru to jako krásné a srdečné vyvrcholení času Vánoc a také částečně jako výzvu. Jsem vždy zvědavý, jestli nám lidé otevřou, či ne. Mohu s potěšením říct, že se nám prakticky nestává, že by některé dveře zůstaly zavřené. Tato skutečnost vždy překoná naše pochyby a očekávání, což mě každý rok příjemně překvapí. Je to jedno z mnoha kouzel Tříkrálové sbírky,“ podotýká Aleš Kapsa.
 
Rekordním rokem, pokud se vybraných darů týče, byl rok 2015, kdy koledníci na Uherskobrodsku obdrželi od dárců celkem 1 279 426 korun, v Uherském Brodě pak 235 095 korun.
 
Peníze z letošní sbírky Charita Uherský Brod použije mimo jiné na přímou pomoc rodinám s dětmi, které se ocitly v nečekané tíživé situaci. Peníze také pomohou při rozšíření provozu terénní sociálně aktivizační služby pro osamělé seniory, přispějí na udržení nepřetržitého provozu v Pečovatelské službě Bánov, a pomohou při pořízení nového automobilu pro Domácí zdravotní péči Uherský Brod.
 
Výsledky Tříkrálové sbírky v Uherském Brodě ke stažení ZDE.

Webn banner 234 60

Otevřené brány

Dotace

Ministerstvo kultury poskytlo v roce 2019 finanční podporu ve výši 300.000 Kč na obnovu (restaurování) movité kulturní památky - boční oltář sv. Rodiny s obrazem Bohorodičky v kostele NPPM v Uherském Brodě.

 

Na projektu Otevřených bran se jako každý rok podílí město Uherský Brod částkou 15 000 Kč a Zlínský kraj částkou 10 000 Kč.
Akce "NOC KOSTELŮ" byla finančně podpořena Městem Uherský Brod částkou 5.000 Kč.

 

Zlínský kraj poskytl v roce 2019 finanční podporu ve výši 255.000 Kč na obnovu (restaurování) movité kulturní památky - boční oltář sv. Rodiny v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Uherském Brodě.

 

ministerstva-kultury