"Per Mariam ad Christum."
  • image2
  • image6
  • image8
  • image1
  • image4
  • image7
  • image3
  • image5

Výsledky Tříkrálové sbírky

tks 2016Požehnání v kostele i uvítání u starosty Uherského Brodu Patrika Kunčara se dostalo v pátek 8. ledna koledníkům v Uherském Brodě. Po uděleném požehnání se skupinky malých i velkých koledníků vydaly do ulic Uherského Brodu, kde byly k vidění i v sobotu 9. ledna. Do koledování se zapojilo celkem 41 skupinek, to je 93 dětí a 41 dospělých. V celém děkanátu Uherský Brod je to pak 320 skupinek. „Když si uvědomíme, že každou skupinku tvoří převážně čtyři osoby, tedy tři koledníci a vedoucí, tak můžeme říci, že se do Tříkrálové sbírky na Uherskobrodsku zapojilo přibližně 1200 dobrovolníků,“ poznamenal ředitel Oblastní charity Uherský Brod Petr Houšť.

Jedním z dobrovolníků a vedoucím skupinky koledníků byl i čtyřicetiosmiletý Aleš Kapsa z Uherského Brodu. Ten vyrazil do domácností ve městě Komenského už po patnácté. „Velmi mě to baví,“ přiznává bez zaváhání a dodává: „Beru to jako krásné a srdečné vyvrcholení času Vánoc a také částečně jako výzvu. Jsem vždy zvědavý, jestli nám lidé otevřou, či ne. Mohu s potěšením říct, že se nám prakticky nestává, že by některé dveře zůstaly zavřené. Tato skutečnost vždy překoná naše pochyby a očekávání, což mě každý rok příjemně překvapí. Je to jedno z mnoha kouzel Tříkrálové sbírky,“ podotýká Aleš Kapsa.
 
Rekordním rokem, pokud se vybraných darů týče, byl rok 2015, kdy koledníci na Uherskobrodsku obdrželi od dárců celkem 1 279 426 korun, v Uherském Brodě pak 235 095 korun.
 
Peníze z letošní sbírky Charita Uherský Brod použije mimo jiné na přímou pomoc rodinám s dětmi, které se ocitly v nečekané tíživé situaci. Peníze také pomohou při rozšíření provozu terénní sociálně aktivizační služby pro osamělé seniory, přispějí na udržení nepřetržitého provozu v Pečovatelské službě Bánov, a pomohou při pořízení nového automobilu pro Domácí zdravotní péči Uherský Brod.
 
Výsledky Tříkrálové sbírky v Uherském Brodě ke stažení ZDE.

Webn banner 234 60

Dotace

Ministerstvo kultury poskytlo dotaci na obnovu (restaurování) movité kulturní památky - boční oltář Panny Marie Lurdské finanční příspěvek ve výši 300 000 Kč.


Na projektu Otevřených bran se jako každý rok podílí město Uherský Brod částkou 15 000 Kč a Zlínský kraj částkou 10 000 Kč.
Akce "NOC KOSTELŮ" byla finančně podpořena Městem Uherský Brod částkou 5.000 Kč.


Na obnovu kulturní pamárky "Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie" poskytlo dotaci Ministerstvo kultury částkou 250 000 Kč a Městský úřad Uherský Brod 62 000 Kč.

 

ministerstva-kultury