"Per Mariam ad Christum."
  • image3
  • image5
  • image4
  • image7
  • image6
  • image1
  • image8
  • image2

Velký pátek

Křížová cesta HostýnDnes si křesťané připomínají Kristovu smrt na kříži. Je to den přísného postu - věřící mezi 18 a 60 lety věku jedí jen jedno vydatné jídlo, a to bezmasé. Nikde se neslaví mše, ale obřady na památku utrpení Páně (bohoslužba slova, přímluvy za celý svět, uctívání kříže, přijímání).

Z Písma se čtou Janovy pašije. Obřady pokračují přímluvnou modlitbou za církev, za papeže, za služebníky církve a za všechny věřící, za katechumeny, za jednotu křesťanů, za židy, za ty, kdo věří v Boha, ale nevěří v Krista, za ty, kdo nevěří v Boha, za politiky a státníky, za ty, kdo trpí. Vrcholem obřadů je uctívání kříže. Eucharistie se v tento den neslaví. Podává se však svaté přijímání (z hostií, jež byly proměněny na Zelený čtvrtek).

Dnešní den je pro křesťany nejtišším dnem v roce, měl by být dnem pozastavení a rozjímání podobně, jako to člověk koná v den úmrtí svých nejdražších. Měl by být vytrhnutím z běžného chodu světa, práce i obyčejů. I lidové přívlastky Bolestný či Tichý pátek vyjadřují smutek, pokání a půst věřících pro památku Krista.

Pieta 04V mnoha zemích je Velký pátek státním svátkem, v Česku tomu tak není, i když pokusy o to v Parlamentu dříve byly. Také někteří současní poslanci zavedení svátku prosazují, zejména lidovečtí, pro jejich aktuální návrh se vyslovil i předseda vlády a ČSSD Bohuslav Sobotka nebo předseda ODS Petr Fiala. V některých zemích platí zákaz pořádání tanečních slavností a sportovních akcí.

Velký pátek je prvním dnem Velikonočního třídenní. Předchází mu Zelený čtvrtek, kdy se připomíná poslední večeře, a následuje Bílá sobota, kdy v podvečer začíná slavnost Kristova vzkříšení a nočními obřady přechází v neděli, kdy se slaví zmrtvýchvstání.

Třídenní v řadě církevních společenství představuje vrchol liturgického roku, neboť obsahuje ústřední bod křesťanské zvěsti: vykoupení lidstva skrze oběť Ježíše Krista za hříchy člověka a jeho vítězství nad smrtí v události zmrtvýchvstání.

Webn banner 234 60

Dotace

Ministerstvo kultury poskytlo dotaci na obnovu (restaurování) movité kulturní památky - boční oltář Panny Marie Lurdské finanční příspěvek ve výši 300 000 Kč.


Na projektu Otevřených bran se jako každý rok podílí město Uherský Brod částkou 15 000 Kč a Zlínský kraj částkou 10 000 Kč.
Akce "NOC KOSTELŮ" byla finančně podpořena Městem Uherský Brod částkou 5.000 Kč.


Na obnovu kulturní pamárky "Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie" poskytlo dotaci Ministerstvo kultury částkou 250 000 Kč a Městský úřad Uherský Brod 62 000 Kč.

 

ministerstva-kultury