"Per Mariam ad Christum."
  • image1
  • image3
  • image2
  • image6
  • image5
  • image7
  • image4
  • image8

Ohlédnutí za kurzem obnovy v Duchu svatém

holy-spiritV době od 18. ledna do 6. dubna absolvovalo v Uherském Brodě asi 80 věřících z Uherského Brodu a širokého okolí Kurz obnovy v Duchu svatém, který vedl P. Petr Karas z Dolních Bojanovic společně se skupinou svých asi 16 farníků.

Setkávali jsme se jednou za čtrnáct dní na faře v Uherském Brodě při společných modlitbách, velmi zajímavých katechezích, vykonali jsme si také generální svátost smíření, modlitbu za uzdravení a závěrečné modlitby za vylití Ducha svatého.

Myslím, že mohu mluvit za všechny účastníky, že tento kurz byl pro nás úžasným darem a zkušeností, který nás všechny velmi obohatil. Naučil nás, jak se zdokonalit v modlitbě, v práci s Písmem svatým, jak lépe přijímat sami sebe i lidi ve svém okolí. Vím, že tato cesta, kterou jsme nastoupili, je dlouhá a nikdy nebude u konce. Vždy je přece možné na sobě, na vztazích k druhým lidem i k Bohu co zlepšovat a zdokonalovat.

Všem ochotným přátelům z Dolních Bojanovic a především P. Petru Karasovi patří velké Pán Bůh zaplať za čas a energii, kterou nám po tento dlouhý čas věnovali. V neposlední řadě patří velký dík i našemu otci P. Josefovi, který tento kurz domluvil a poskytl zázemí na faře.

Absolventi tohoto kurzu, kteří máte zájem o fotografie ze závěrečné mše svaté, můžete si je objednat na faře v Uherském Brodě.

 

 

 

 

Webn banner 234 60

Dotace

Ministerstvo kultury poskytlo dotaci na obnovu (restaurování) movité kulturní památky - boční oltář Panny Marie Lurdské finanční příspěvek ve výši 300 000 Kč.


Na projektu Otevřených bran se jako každý rok podílí město Uherský Brod částkou 15 000 Kč a Zlínský kraj částkou 10 000 Kč.
Akce "NOC KOSTELŮ" byla finančně podpořena Městem Uherský Brod částkou 5.000 Kč.


Na obnovu kulturní pamárky "Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie" poskytlo dotaci Ministerstvo kultury částkou 250 000 Kč a Městský úřad Uherský Brod 62 000 Kč.

 

ministerstva-kultury