"Per Mariam ad Christum."
  • image5
  • image7
  • image1
  • image6
  • image3
  • image4
  • image8
  • image2

Ohlédnutí za kurzem obnovy v Duchu svatém

holy-spiritV době od 18. ledna do 6. dubna absolvovalo v Uherském Brodě asi 80 věřících z Uherského Brodu a širokého okolí Kurz obnovy v Duchu svatém, který vedl P. Petr Karas z Dolních Bojanovic společně se skupinou svých asi 16 farníků.

Setkávali jsme se jednou za čtrnáct dní na faře v Uherském Brodě při společných modlitbách, velmi zajímavých katechezích, vykonali jsme si také generální svátost smíření, modlitbu za uzdravení a závěrečné modlitby za vylití Ducha svatého.

Myslím, že mohu mluvit za všechny účastníky, že tento kurz byl pro nás úžasným darem a zkušeností, který nás všechny velmi obohatil. Naučil nás, jak se zdokonalit v modlitbě, v práci s Písmem svatým, jak lépe přijímat sami sebe i lidi ve svém okolí. Vím, že tato cesta, kterou jsme nastoupili, je dlouhá a nikdy nebude u konce. Vždy je přece možné na sobě, na vztazích k druhým lidem i k Bohu co zlepšovat a zdokonalovat.

Všem ochotným přátelům z Dolních Bojanovic a především P. Petru Karasovi patří velké Pán Bůh zaplať za čas a energii, kterou nám po tento dlouhý čas věnovali. V neposlední řadě patří velký dík i našemu otci P. Josefovi, který tento kurz domluvil a poskytl zázemí na faře.

Absolventi tohoto kurzu, kteří máte zájem o fotografie ze závěrečné mše svaté, můžete si je objednat na faře v Uherském Brodě.

 

 

 

 

Webn banner 234 60

Dotace

Ministerstvo kultury poskytlo v roce 2019 finanční podporu ve výši 300.000 Kč na obnovu (restaurování) movité kulturní památky - boční oltář sv. Rodiny s obrazem Bohorodičky v kostele NPPM v Uherském Brodě.

 

Na projektu Otevřených bran se jako každý rok podílí město Uherský Brod částkou 15 000 Kč a Zlínský kraj částkou 10 000 Kč.
Akce "NOC KOSTELŮ" byla finančně podpořena Městem Uherský Brod částkou 5.000 Kč.

 

Zlínský kraj poskytl v roce 2019 finanční podporu ve výši 255.000 Kč na obnovu (restaurování) movité kulturní památky - boční oltář sv. Rodiny v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Uherském Brodě.

 

ministerstva-kultury