"Per Mariam ad Christum."
  • image6
  • image2
  • image8
  • image7
  • image1
  • image3
  • image4
  • image5

Odchod bratří dominikánů z našeho města

klaster-ubMilí farníci, dozvěděl jsem se o rozhodnutí představených dominikánů o odchodu bratří z Uherského Brodu. Zatím není stanoven žádný termín, kdy mají bratři dominikáni odejít. Prosím o modlitbu za další jednání o budoucnosti kláštera a klášterního kostela.

 

P. Josef Pelc, děkan (7.4.2014)

 

Z textu usnesení provinční kapituly 2014:


50. Proto provinční kapitula rozhodla dočasně opustit kláštery v Uherském Brodě a ve Znojmě, přičemž se nejedná o jejich kanonické zrušení (srov. LCO, č. 261 § I). K tomuto rozhodnutí se kapitula přiklonila výraznou většinou. Jsme si vědomi, že toto rozhodnutí není jediným možným, ale za dané situace ho považujeme za správné.

 

51. Opuštění těchto klášterů není negativním hodnocením řeholního života a apoštolského působení bratří, ale snahou o zlepšení vnějších podmínek života komunit a našeho poslání. Proto jsme také došli k závěru, že je třeba opustit oba kláštery, protože opuštění pouze jednoho by výraznější efekt nepřineslo.

 

52. Uvědomujeme si, že je to bolestný krok, neboť přerušujeme historicky dlouhodobé působení bratří v těchto místech, a především přerušujeme spolupráci a pouta s lidmi, kterým jsme sloužili a kteří naopak přispívali k našemu životu a poslání.

 

53. Současně se jedná o cestu do neznáma, protože opouštíme stávající živá společenství věřících ve prospěch nových projektů s nejistým výsledkem. Přesto se domníváme, že věrnost našemu dominikánskému poslání vyžaduje opustit tyto jistoty a vydat se hlásat evangelium lidem do míst a prostředí, kde je církev jen málo přítomná.

 

54. Bereme v úvahu, že odchod z těchto míst může být vnímán jako sporný s ohledem na nová povolání, protože dojde k omezení záběru naší přítomnosti.

 

55. Do budoucna však toto rozhodnutí otevírá možnost nových fundací ve větších městech, která více odpovídají povaze našeho dominikánského poslání, pokud přírůstek nových povolání umožní zakládat nové komunity.

 

56. Ukládáme provinciálovi (fr. Benedikt Mohelník OP) s jeho sociem (fr. Jindřich Poláček OP), aby toto rozhodnutí citlivě vysvětlili věřícím a dalším zainteresovaným osobám a institucím v Uherském Brodě a ve Znojmě.

 

 

Webn banner 234 60

Dotace

Ministerstvo kultury poskytlo v roce 2019 finanční podporu ve výši 300.000 Kč na obnovu (restaurování) movité kulturní památky - boční oltář sv. Rodiny s obrazem Bohorodičky v kostele NPPM v Uherském Brodě.

 

Na projektu Otevřených bran se jako každý rok podílí město Uherský Brod částkou 15 000 Kč a Zlínský kraj částkou 10 000 Kč.
Akce "NOC KOSTELŮ" byla finančně podpořena Městem Uherský Brod částkou 5.000 Kč.

 

Zlínský kraj poskytl v roce 2019 finanční podporu ve výši 255.000 Kč na obnovu (restaurování) movité kulturní památky - boční oltář sv. Rodiny v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Uherském Brodě.

 

ministerstva-kultury