"Per Mariam ad Christum."
  • image7
  • image5
  • image4
  • image3
  • image1
  • image2
  • image6

Pán povolal otce Bartoloměje Josefa Kulhavého

Otec Bartoloměj Kulhavý - detailVe věku nedožitých 96 let zemřel v pátek 30. prosince 2016 dominikánský kněz, a náš dlouholetý uherskobrodský zpovědník a rádce Bartoloměj Josef Kulhavý. Rozloučení se zesnulým se uskuteční v sobotu 7. ledna 2017 od 11.00 hodin při mši svaté v dominikánském kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie v Olomouci. Poté bude jeho tělo uloženo do řádového hrobu.

Parte zesnulého naleznete ZDE.

Pastýřský list vánoce 2016

Drazí bratři a sestry,logo arcibiskup Jan Graubner

požehnané Vánoce a pravou radost z mimořádné blízkosti Boha každému z Vás!

Čas se naplnil. Advent nás přivedl k Vánocům. Adventní očekávání prohlubovalo naši touhu. Čím více jsme pociťovali jakékoliv osobní či společenské tísně a zloby, omezenost či neschopnost, tím více jsme vkládali naději do Spasitele. Dnes se můžeme radovat z jeho příchodu, jako se radovali andělé i prostí pastýři v Betlémě. Hledíme na malé dítě v jeslích, v němž se skrývá mocný Bůh viditelný jen očima víry a čistým srdcem. Mnozí jej tehdy v Betlémě nepoznali, ale těm, kteří jej přijali, dal moc stát se Božími dětmi. I dnes zůstává jeho příchod pro mnohé zahalený do představ povrchní lidové tradice a pozlátka vánočních dárků. On však i dnes přichází jako mocný Bůh a skutečný Zachránce pro ty, kteří jej jako takového přijmou, kteří mu dají důvěru a spolehnou na něj.

Pozvánka na kurz Alfa

kurz alfa 2017

Všechny podrobnosti na www.alfaub.cz

Plakát ke stažení ZDE.

Studijní a badatelská stipendium v Německu

Vážené dámy, vážení pánové,

obracím se na Vás jako předseda českého partnerského grémia německé katolické nadace KAAD (Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst), která poskytuje studijní a badatelská stipendia do Německa. Podobně jako v minulých letech, zasílám v příloze informační letáky k této stipendijní nabídce. Další uzávěrka pro podávání žádostí je 15. ledna 2017.

Více informací ZDE a program ZDE.

Děkuji velmi předem a srdečně zdravím.

Pavel Blažek

Pastýřský list k zakončení Roku milosrdenství

Drazí bratři a sestry,logo arcibiskup Jan Graubner

blíží se konec Svatého roku milosrdenství. Papež František zavře Svatou bránu v Římě na Slavnost Krista Krále. Naše brány se zavřou o týden dřív. V tomto roce jsme zakusili mimořádný čas milosti a milosrdenství, příležitost k pokání i odpuštění, smíření s Bohem i lidmi, zkušenost nové svobody. Snad se uzdravily i některé naše mezilidské vztahy. Skrze skutky milosrdenství jsme mohli zakoušet blízkost Boha, ba jeho přítomnost, či dokonce jeho působení v nás, protože On je Láska a bez něho není možný žádný skutečný skutek lásky. Skrze dobré skutky jsme měli příležitost přinášet Boha do světa a lidem umožňovat setkání s ním.

Pastýřský list k volbám 2016

Drazí bratři a sestry,logo arcibiskup Jan Graubner

vím, že někteří z Vás nemají rádi, když v kostele slyší o věcech hospodářských či politických. Jiní mi zas vyčítají, že dávám málo informací. Prosím tedy o trochu trpělivosti a pozornosti všechny. Považuji za potřebné Vás seznámit s věcmi, o kterých slyšíte z úst politiků či novinářů. Někteří z nich pravidelně před volbami útočí na církev, kritizují restituce, obviňují nás z touhy po majetku či ze záliby podávat soudní žaloby. Nechci je odsuzovat a tvrdit, že to dělají z nenávisti k církvi. Domnívám se, že to dělají především proto, aby získali voliče z řad těch, kteří nemají církev rádi, a věřícím vzkazují, že o jejich hlasy nestojí. Jejich informace jsou často neúplné či docela nepravdivé a probouzejí náboženskou nesnášenlivost.

Dekanatni kalendar

Dotace

Ministerstvo kultury poskytlo dotaci na obnovu (restaurování) movité kulturní památky - boční oltář Panny Marie Lurdské finanční příspěvek ve výši 300 000 Kč.


Na projektu Otevřených bran se jako každý rok podílí město Uherský Brod částkou 15 000 Kč a Zlínský kraj částkou 10 000 Kč.
Akce "NOC KOSTELŮ" byla finančně podpořena Městem Uherský Brod částkou 5.000 Kč.


Na obnovu kulturní pamárky "Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie" poskytlo dotaci Ministerstvo kultury částkou 250 000 Kč a Městský úřad Uherský Brod 62 000 Kč.

 

ministerstva-kultury