"Per Mariam ad Christum."
  • image7
  • image4
  • image6
  • image3
  • image5
  • image2
  • image1
  • image8

Zemřel P. Josef Pelc

dominiknovakdsc5316 01Dnes 10.07.2018 všechny zaskočila zpráva o tragické smrti našeho duchovního pastýře P. Josefa Pelce (faráře Uherského Brodu a zároveň i uherskobrodského děkana). Všechny nás to velmi bolí, že tak mladý kněz ve svých 46 letech odešel z pozemského světa do domu Otcova. Na vinici Páně sloužil 21 let a působil v Přerově, Holešově, Velkých Opatovicích, Lipníku nad Bečvou a naposledy v naší farnosti Uherský Brod.

Mnozí nechtěli dané informaci uvěřit. Na základě toho také vzniklo několik nepravdivých informací o místě, kde se neštěstná událost stala. K dané okolnosti došlo v blízkosti Dalešické přehrady a bylo by na místě neřešit další podrobnosti z úcty k otci Josefovi.

 

Chvíli se zastavme a každý zavzpomínejme, co jsme mohli s otcem Josefem prožít. A určitě toho nebylo málo. Mše svaté pro děti, náboženství, setkávání se seniory, přednášky na faře, přípravy ke křtu, biřmování, k sňatku. Nelze opomenout farní plesy, uherskobrodské poutě, farní dny, farní poutě na Provodov či Hostýn a mnoho dalšího. Kdo by zapomenul na jeho oblíbenou jízdu na mopedu, když přišel do Uherského Brodu? Či když zdravil lidi po bohoslužbě podáním ruky? Za celých 8 let, které strávil v naší farnosti se toho mnoho podařilo a to díky jeho iniciativě, jeho přístupu k nám farníkům, navázané spolupráci s městem Uherský Brod, Charitou Uherský Brod, Katolickou základní školou Uherský Brod, dalšími organizacemi a spolky.

farni den 2016 13 01

  

Muž z naší farnosti byl u otce Josefa u svátosti smíření během slavnosti Cyrila a Metoděje na Velehradě před necelým týdnem. Jakmile se dnes dozvěděl při své pracovní cestě smutnou zprávu, velmi ho to zasáhlo a silně se roztřásl. Okamžitě si vybavil okamžik, kdy si s otce Josefem po zpovědi "plácli". Mnohým z nás se nyní budou vybavovat situace, při nichž jsme se mohli setkat s otcem Josefem. Buďme nesmírně vděční za každý okamžik prožitý s našim pastýřem!

 

141026-113856-BirmovUB-DoNo-0004 05.jpgOtce Josef Pelc pocházel ze Vsetína, kde se v roce 1972 narodil. Vystudoval místní gymnázium a po něm v roce 1990 nastoupil do semináře a na bohosloveckou fakultu, která později byla přejmenována na Cyrilometodějskou teologickou fakultu. Po 3. ročníku přerušil studium a odjel na jeden rok do USA do Texasu, kde pracoval jako dobrovolník v katolické škole sv. Lea v San Antoniu. Po návratu rok studoval teologii jako laik a pracoval také v novinách, které se jmenovaly Český deník. Závěr studií prožil zpět v Arcibiskupském semináři a v roce 1996 byl vysvěcen na jáhna. Jáhenský rok prožil v Přerově. Po kněžském svěcení a po povodních, které v roce 1997 tvrdě zasáhly i Přerov a okolí, nastoupil do Holešova jako kaplan. Po dvou letech, v roce 1999, šel na první samostatné místo do Velkých Opatovic, kde strávil čtyři léta. Od roku 2003 pak působil jako farář v Lipníku nad Bečvou a v dalších dvou farnostech v okolí jako administrátor (Hlinsko, Týn nad Bečvou). Na začátku července 2010 začal působit v naší farnosti.

 

Otec Josef se po příchodu do naší farnosti představoval pro jedno společenství a dovolte krátkou citaci: "Na závěr se musím přiznat, že ne zcela bez překvapení bylo pro mě i pro farníky z Lipníka přeložení do Uherského Brodu. Přece jenom sedm let je poměrně krátká doba a uběhla velice rychle. Na druhou stranu je to čest i veliká výzva sloužit a pracovat v jedné z nejživějších farností církve u nás. Věřím, že s pomocí Boží nalezneme cestu vzájemného pochopení a pomoci na cestě k našemu Pánu."

 

Odpočinutí věčné, dej otci Josefovi, Pane, a světlo věčné ať mu svítí.
Ať odpočine v pokoji. Amen.

 

dominiknovakdsc5886 01 

 

S P. Josefem se rozloučíme v soboru 14. července 2018 ve 14 hodin při bohoslužbě ve farním kostele v Uherském Brodě. Poté bude uložen do kněžského hrobu na novém hřbitově.

Zádušní mše

dominiknovakdsc5316 01Dnes 10.07.2018 bude v 18:00 sloužena zádušní mše svatá za našeho otce Josefa. Kazatelem bude P. Tomasz Źurek, bývalý uherskobrodský kaplan.

 

Vzpomínejme na otce Josefa ve svých modlitbách, nechť ho Pán odplatí svým milosrdenstvím za vše vykonané nejen pro nás a celou farnost, ale také co se mu podařilo ve farnostech v nichž působil než přišel do Uherského Brodu.  


Zádušní mši svatou za zemřelého otce Josefa Pelce sloužilo ve farním kostele při večerní mši svaté 8 kněží.

Mši svaté předsedal P. Jindřich Peřina (tč. působí v Uherském Brodě), koncelebranty byl P. Tomasz Źurek (tč. působí v Kyjově)P. Pavel Macura (tč. působí v Bílovicích), P. Zdeněk Gerhard Klimeš (tč. působí v Nivnici), P. Pavel Martinka (tč. působí v Želechovicích nad Dřevnicí), P. Jiří Zámečník (tč. studium v zahraničí/rodák z Uherského Brodu), P. Jan Rajlich OP (tč. působí v dominikánském kostele v Uherském Brodě), P. Jan Liška (tč. působí ve Vracově). U oltáře byl také čerstvě vysvěcený jáhen a rodák z Uherského Brodu Ondřej Talaš.

 

dominiknovakdsc5430 01Homilie se ujal P. Tomasz Źurek, který navázal na evangelium v němž zaznělo "Když Ježíš vystoupil, uviděl velký zástup a bylo mu jich líto, protože byli jako ovce bez pastýře. (Mt 9,36). "Nyní jste bez svého pastýře a počet, který se zde nyní sešel vypovídá o tom, jak jste svého pastýře, otce Josefa, měli rádi." dále pak pokračoval "Věřím, že mu náš Pán dopřeje milosrdenství, neboť otec Josef byl velmi milosrdný a každý, kdo se s ním setkal, mi dá zapravdu."

 

 

 


V závěru bohoslužby otce Jindřich Peřina poděkoval všem, kteří se přišli modlit za otce Josefa. Poděkoval také všem kněžím, kteří za něj přijeli odsloužit mši svatou a vyzval všechny přítomné k pokračování v modlitbě za jeho duši. Každý den až do dne pohřbu bude po večerní mši svaté výstav Nejsvětější svátosti k soukromé adoraci a modlitbě.

 

Další informace budou zveřejněny v pozdějších večerních hodinách okolo 23:00.

Farní den s Orlem

Fotografie, farní den s Orlem

zde

Jáhenské svěcení

Fotografie z jáhenského svěcení. 23. června Olomouc.

zde

První svaté přijímání 2018

Dekanatni kalendar

Dotace

Ministerstvo kultury poskytlo dotaci na obnovu (restaurování) movité kulturní památky - boční oltář Panny Marie Lurdské finanční příspěvek ve výši 300 000 Kč.


Na projektu Otevřených bran se jako každý rok podílí město Uherský Brod částkou 15 000 Kč a Zlínský kraj částkou 10 000 Kč.
Akce "NOC KOSTELŮ" byla finančně podpořena Městem Uherský Brod částkou 5.000 Kč.


Na obnovu kulturní pamárky "Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie" poskytlo dotaci Ministerstvo kultury částkou 250 000 Kč a Městský úřad Uherský Brod 62 000 Kč.

 

ministerstva-kultury